Het nut van een goede rapportage, deel 2

31-08-2016

Proactief, klantgericht en resultaatgericht werken; het zijn 3 van de pijlers waar 2Contact op rust. Als facilitair contactcenter nemen we onze opdrachtgevers graag mee in onze aanpak. Door rapportages op te stellen bieden we inzicht in de resultaten.

Klantcontact uitbesteden? Vaak kiezen opdrachtgevers hiervoor om zich op de ‘core business’ van het bedrijf te kunnen richten. Maar ook omdat ze een betere marktpositie willen krijgen. De opdrachtgever heeft natuurlijk recht op inzicht in de data. Op basis van de verkregen informatie kunnen we er – in samenspraak met de opdrachtgever - voor kiezen doelgroep, aanbod of imago te optimaliseren.

Doorlopend proces

In onze vorige blog over rapporteren spraken we al over het belang van uitleg achter de cijfers. Pas wanneer je de cijfers begrijpt kan je de aanpak en resultaten gericht verbeteren. Onze Sales & Quality Manager Van Roosmalen vatte het mooi samen: “de verworven inzichten zijn van belang om bestand, propositie, medewerkers en processen continu te verbeteren."

De werkzaamheden beginnen met een vooropgezet plan: de strategie. Naar aanleiding van deze strategie bouwen we campagnes op. Resultaten van deze campagne analyseren we en waar nodig passen we de strategie aan. Meten en rapporteren wordt zo een doorlopend proces. 2Contact neemt haar opdrachtgevers continu mee in de resultaten. Door belbestanden te analyseren leren wij welke doelgroep we het best op een bepaald tijdstip kunnen benaderen.

Transparantie

Tegenvallende resultaten? Daar lopen we niet voor weg. Ook maken we het verhaal niet mooier dan het is. Bij een strategie betrekken we de opdrachtgever, en dus ook welke aanpassingen we van plan zijn te doen om tot een gewenst resultaat te komen. Wanneer de opdrachtgever hier deelgenoot van is, is het begrip voor tegenvallende resultaten groter dan wanneer je aan het einde van de maand een lager cijfer rapporteert dan de maand er voor. 

Meldplicht Datalekken

De intrede van de wet meldplicht datalekken (begin 2016) maakt het nog belangrijker om volledig te rapporteren wat er met de data die bedrijven en instanties verzamelen gebeurt. Bedrijven zijn verplicht om aan de bel te trekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er inbreuk is gemaakt op persoonsgegevens van burgers. Om het belang van goede omgang met data te bevorderen heeft 2Contact een Privacy-Compliance Officer in dienst.

 • Hoe belangrijk vindt u het dat externe partijen
  vertrouwelijk met uw klantgegevens omgaan?
 • Wilt u het beste jongetje van de klas zijn,
  als het aankomt op klantcontact?
 • Lever een klant wat hij nodig heeft,
  niet wat hij vraagt
 • Als er een manier is om het beter te doen,
  vind die dan!
 • Goede resultaten worden
  nooit door één persoon neergezet
 • Bent u op zoek naar hogere omzet en de beste klantbeleving?
  Wij zijn graag uw partner
 • Overweegt u om klantcontact uit te besteden?
  2Contact is uw sparringpartner
 • Visitekaartjes uit de tijd of juist niet? Met de komst van de verschillende social mediaplatformen en de  meer

 • 2Contact ondersteunt Qurrent in het werven van nieuwe energieklanten door de inbound overflow voor haar rekening te nemen.  meer

 • Deze week een pilot gestart voor GiftFor2.

  meer